Aanmelden kerkdienst

Vanaf augustus zullen er weer kerkdiensten georganiseerd worden. We mogen elkaar, binnen geldende richtlijnen, weer ontmoeten. Iets waarvoor we God dankbaar zijn!

Na overleg tussen kerkenraad, koster en de commissie van beheer is er een format uitgewerkt waarin alles vastgelegd is, deze kunt u hier onder vinden. Iedereen dient zich vooraf aan te melden om een kerkdienst bij te wonen. Dit kan via deze link:
 

> Aanmelden kerkdienst GKV Bergentheim

Lees ook: Update kerkdiensten september

 

Format kerkdiensten GKV Bergentheim
Hieronder vindt u de brief van de kerkenraad die rond 6 juli verspreid is. Hierin staan alle richtlijnen, maatregelen en overzicht van diensten.

--------------------------------

Geliefde broers/zussen,

Sinds 11 maart dit jaar worden we geconfronteerd met overheidsmaatregelen i.v.m. het coronavirus. Al eerder heeft u hierover een brief ontvangen van de kerkenraad.
Sommigen van ons zijn ondertussen zelf of dichtbij ook daadwerkelijk getroffen door het coronavirus. We leven met hen mee en bidden om herstel. Anderen hebben door het coronavirus een intensieve zorgperiode achter de rug. Van werken in de zorg tot aan thuisonderwijs voor de kinderen.
Ook zijn er verschillende gemeenteleden die economisch flink getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Tot slot kennen we allemaal de beperkingen van het “nieuwe normaal.”
We leven als gemeente met elkaar mee op de manier zoals Paulus dat omschrijft: “wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee” (1 Korintiërs 12:26).
Samen zijn we lichaam van Christus. Ook als dat op anderhalve meter moet. Juist dan.
We bidden voor iedereen die angst, spanning en/of eenzaamheid ervaart.

Versoepelingen
Inmiddels stellen we ook dankbaar vast dat de overheidsmaatregelen steeds verder worden versoepeld. Ook voor kerken zijn per 1 juli versoepelingen opgetreden. Verrassende versoepelingen zelfs.
Lang mochten we niet bij elkaar komen en werkten we thuis, zaten we thuis en kerkten we thuis. Vanaf 1 juli zouden we weer met 100 mensen bij elkaar mogen komen in de kerk. Tot premier Mark Rutte vlak voor 1 juli deze aangekondigde versoepeling alweer versoepelde.
Hier zijn we, zoals vele kerken, positief door verrast! Sindsdien hebben we als kerkenraad, CvB en kosters intensief overlegd en komen we met de volgende aanwijzingen voor kerk-zijn in de komende periode in Bergentheim.

Uitgangspunten
Als kerkenraad volgen we de besluiten en adviezen van de regering en het RIVM. We willen daarbij niet de grenzen opzoeken om de veiligheid in de kerk niet in gevaar te brengen en de naam van Christus bij de overheid en de wereld om ons heen niet te schaden.

Op dit moment betekent dit concreet voor de voortgang van de erediensten :

  • Er is geen maximum aantal bezoekers aan kerkdiensten ingesteld, mits er tussen huishoudens 1,5 meter bewaard kan worden. We hanteren overal in het kerkgebouw de 1,5 meter-maatregel.
  • Bij klachten blijven we thuis. Ook bij lichte klachten.
  • We schudden geen handen, we desinfecteren ze wel bij binnenkomst van het kerkgebouw.
  • Het kerkgebouw wordt na gebruik gedesinfecteerd.
  • Er is geen samenzang tijdens de eredienst mogelijk.
  • Er is geen mogelijkheid tot koffiedrinken of napraten, op welke manier dan ook, in en rondom het kerkgebouw.
  • Toiletbezoek wordt tot een minimum beperkt.
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van de gaderobe, jassen e.d. neemt u mee naar de kerkzaal.
  • We volgen vanaf binnenkomst in het kerkgebouw de aanwijzingen van de gastheren/gastvrouwen die de kerkenraad heeft aangesteld.

Voor alle diensten geldt dat u zich vooraf moet opgeven. Dit moet u als volgt doen:
U kiest de website www.gkvbergentheim.nl
In de menubalk staat een knop ‘Aanmelden kerkdienst.’
Deze kunt u gebruiken om u aan te melden.

A.d.h.v. deze opgave wordt het aantal kerkleden bepaald die in de dienst aanwezig kunnen zijn. U ontvangt bericht of uw aanmelding wel of niet wordt gehonoreerd.(bovenstaande klinkt vreemd wanneer het om je eigen kerkdienst gaat. Toch willen wij dit wel van u vragen omdat wij hiermee voldoen aan de richtlijnen van het RIVM)

Er wordt een dringend verzoek op u gedaan om zich te houden aan de afspraken zoals hierboven beschreven staan.
Evt. gasten moeten vooraf aangemeld worden, wanneer er spontaan gasten zich melden voor onze kerkdienst dan zijn daar op de bovenzaal enkele plaatsen voor gereserveerd. De namen van deze gasten worden door ons welkomstcomité genoteerd.

De keuze voor deze tijdstippen (09.00 en 12.00 uur) heeft te maken met de richtlijnen van het RIVM. Per dagdeel mogen wij één kerkdienst organiseren. Tussen de diensten moeten wij goed ventileren en het gebouw moet worden gedesinfecteerd.

Creche en kinderbijbelklas
In de ochtenddiensten is er een crèche en een kinderbijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 van de basisschool. De crèche en nu ook voorlopig de kinderbijbelklas is er gedurende de hele dienst. De kinderen gaan dus direct naar crèche en kinderbijbelklas en niet pas halverwege de dienst. Hiermee voorkomen we 1,5 meter-problemen en creëren we meer ruimte in de kerkzaal.
De kinderen zullen vlak voor het einde van de dienst naar buiten begeleid worden en daar wachten ze u op. U hoeft ze dus niet op te halen.

Oproep
U begrijpt dat door bovenstaande maatregelen de kerkdienst er voorlopig anders uit ziet dan we gewend zijn. Met name het niet samen mogen zingen valt velen zwaar. Toch zijn we blij dat we de fysieke kerkdiensten, na een lange periode van alleen online, weer kunnen opstarten. Wij kijken daarnaar uit en danken daar de Heer voor! Wij zijn ook heel erg benieuwd naar het effect van deze coronaperiode op de gemeente?
Wat wordt ons “nieuwe normaal?” Zullen we er allemaal weer zijn?
Wij hopen en bidden dit van ganser harte.
Wij nodigen u/jou daarom uit de erediensten fysiek mee te beleven en de ander daar ook in te stimuleren! We kunnen geen lichaamsdelen missen (1 Korintiërs 12)!

We beseffen tot slot heel goed dat kerk-zijn meer is dan kerkdienst. De kerkenraad wil u voorgaan in het dienen van de Heer gedurende de hele week. Dat doen we door meer werk te maken van Bijbelstudiemateriaal rondom de diensten en door de diensten online te blijven opnemen (ook via Youtube) voor gebruik in een kring/wijk. Maar ook door het kerkgebouw door-de-weeks open te stellen voor bezoek en gebed. Er is een stilteruimte ingericht en de deuren staan voor u open.

Tot slot hopen we de onderlinge gemeenschap creatief te blijven stimuleren.
Voor initiatieven vanuit de gemeente staan wij uiteraard heel erg open.

Namens de kerkenraad,
voorzitter Johan ten Brinke