Diaconie

In het bevestigingsformulier voor ambtsdragers staat omschreven wat de opdracht is aan de diakenen die geroepen zijn tot uitoefening van het ambt diaken.

De diakenen moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt.20 Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun problemen of om hen aan te sporen anderen te helpen. Ze inventariseren de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen met Gods goede boodschap. Ze zetten zich in voor de eenheid die de heilige Geest in de gemeente brengt en laat ervaren aan het heilig avondmaal. De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde.

De diaconie vergadert ongeveer 1 keer per 6 รก 7 weken. In deze vergaderingen worden allerlei praktische zaken besproken en wordt nagedacht hoe uitoefening van het ambt nog meer tot opbouw van de gemeente zal leiden.