Wat brengt ons samen?

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door zo´n 270 gemeentes: gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland. We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Die verbondenheid in geloof hebben we vorm gegeven in allerlei onderlinge contacten en afspraken.

10683416_731016770309186_5113601179137363091_o

Omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen. Geloven is niet maar voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeentes gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom. We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die stimuleert om er naar te leven. We zijn een levende gemeenschap, waarin van alles gebeurt en zich ontwikkelt. Tegelijk willen we bewust in de traditie staan van de kerk van vroeger, van de eerste gemeentes af. We zijn niet de eersten die met God omgaan, en zullen ook de laatsten niet zijn. We proberen de spanning die daarbij hoort in trouw uit te houden.

We beseffen dat wij niet bijzonder zijn, maar dat het een wonder is dat God met gewone mensen iets moois wil opbouwen

  • we zijn echt niet bijzonder, niets menselijks is ons vreemd, Gód is bijzonder
  • we vertellen graag aan wie het horen wil hoe goed het is met God om te gaan
  • we voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving en de mensen om ons heen
  • we gaan eerlijk en open met elkaar om en zeggen wat we van zaken vinden, met alle risico´s van dien
  • we beseffen dat God ons allemaal een positieve taak geeft in ons leven
14876439_1825977901007035_2945443050702023742_o