Kerkdienst 2 augustus

Live te volgen via Youtube: https://youtu.be/w5m7-OG56NY

De eerste fysieke eredienst sinds begin maart zal 2 augustus vorm krijgen! Daarvoor zijn we God dankbaar. Een deel van de gemeente zal fysiek aanwezig zijn, maar uiteraard is de dienst ook online te volgen via kerkomroep en via Youtube. Op deze pagina vind u alle informatie, bijbelstudiemateriaal etc. van deze eredienst.

Let op: Niet Reinier Kramer zal voorgaan, maar Jan Pieter Balder. 

Tijdens of na de dienst kunt u met de digitale collecte meedoen via de Givt-app tbv De Hoeksteen Bergentheim.
Of overmaken voor: Kerk (NL93RABO0324963319) en/ of Diaconie (NL45RABO0324961855).
 

Liturgie

Welkom, groet en kaars
Psalm 136.1,2,3
gebed en lezing - Lucas 5.1-11 en Galaten 2.11-14
Psalm 6.1,2,3
preek
Opwekking 428
wetslezing (Exodus 20.1-17)
dankgebed
Psalm 134.1,2,3
Zegen
Collecte + vertreklied Psalm Project 27