Kerkdienst 9 augustus

Live te volgen via Youtube: https://youtu.be/buGTeUb2RYE

In deze 2 diensten gaat professor Barend Kamphuis voor. De dienst van 9 uur is bestemd voor Wijk West en van 12 uur voor Wijk Oost.

Voor de kinderen
Download het blad behorend bij de preek (.pdf)Download het blad behorend bij de preek (.pdf)

Liturgie:
Votum
Zegengroet
Zingen: Ps. 27: 1
Lezen: Kol. 3:5-17 als nieuwtestamentische verwoording van Gods wet
Zingen: Ps. 27: 3,4
Gebed
Schriftlezing: Kol. 2:16 – 3:2
Liedboek (2013) 663:1,2 (‘Al heeft Hij ons verlaten’)
Tekst: Kol. 3: 3-4
Preek
Zingen: Ps. 43: 3,4
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: GK 228 (‘Jezus leeft in eeuwigheid’)
Zegen