Kerkdiensten

Zondag 26 juni 2022

 • 9:30 uur Voorganger: ds. Roelof de Graaf (em. Rouveen) + Bekijk liturgie

  Liturgie

  • Welkom en mededelingen van de kerkenraad
  • Stiltemoment
  • Votum en zegengroet
  • Zingen: LB 675 – Geest van hierboven
  • De Tien Woorden van Jezus uit de Bergrede
  • Zingen: Psalm 86:4,5 – Leer mij naar Uw wil te handelen
  • Gebed
  • Kindmoment
  • Lied: Het feest van de heilige Geest https://opkijken.nl/kinderlied-het-feest-van-de-heilige-geest/
  • Lezen uit de Bijbel: Efeziërs 1:1-3,13,14 en 4:17-32
  • Zingen: Opwekking 58 (= GK06 Gezang 64) – Vrede zij u
  • Lezen van de tekst: Efeziërs 4:30
  • Preek over Efeziërs 4:30 met als thema: Het stempel van de Heilige Geest
  • Zingen: GK06 Gezang 103:1,4,5 – O, Schepper, Geest, woon in Uw kerk
  • Dankgebed en voorbeden
  • Collecte
  • Zingen: LB 289 – Heer, het licht van Uw liefde schittert
  • Zege
 • 14:30 uur Voorganger: ds. Hans Slotman (Kampen-Noord) + Bekijk liturgie

  Liturgie

  • Welkom en mededelingen
  • Begroeten
  • Votum en groet
  • Opw 245 - Hier in uw heiligdom
  • Gebed
  • Schriftlezing: 2 Koningen 4: 8-37
  • Preek: (na 1e deel ruimte voor persoonlijke overdenking:
  • Belijdend lied: Hemelhoog 370 (melodie: wie maar de goede God laat zorgen) tekst hieronder
  • Dankzegging
  • Gaven
  • Opwekking 585 Er is een dag
  • Zegen

Zondag 3 juli 2022

Zondag 10 juli 2022

Zondag 17 juli 2022

Zondag 24 juli 2022

Zondag 31 juli 2022