Praktische info

Elke zondag worden er 2 erediensten gehouden. 's Ochtends om 9:30 uur en 's middags om 14:30 uur.

Adres

Het adres van het kerkgebouw De Hoeksteen is Doctor H.J. Postlaan 45, 7691 BB Bergentheim.

Kinderoppas

Tijdens de ochtenddienst is er kinderopvang in zaal 6. Iedere ochtenddienst zijn hier 2 moeders en 2 jeugdleden (vanaf 12 jaar) aanwezig.

Liturgie

Binnen de GKV wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling 21 (www.nbv21.nl)
Wat het zingen van psalmen en liederen betreft wordt gezongen uit Gereformeerd Kerkboek en het Liedboek 213. Tevens wordt er ook gezongen uit de Opwekkingsbundels en Psalmen voor Nu. Voor meer informatie: www.steunpuntliturgie.gkv.nl