Online kerkdienst 21 juni

Deze kerkdienst heeft ds. Reinier Kramer opgenomen omdat de erediensten op 21 juni wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaan.

Beluister het gebed voor de gemeente GKV Bergentheim

Tijdens of na de dienst kunt u met de digitale collecte meedoen via de Givt-app tbv De Hoeksteen Bergentheim.
Of overmaken voor: Kerk (NL93RABO0324963319) en/ of Diaconie (NL45RABO0324961855).

Voor de kinderen

Inhoud:
https://www.bijbelverwerking.nl/werkbladen/romeinen8_1_17_2.pdf (vragen inclusief puzzel)

Verwerking (creatief):

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Be2AakAXMLs (Vaders liefdesbrief)
Muziek: https://www.youtube.com/watch?v=Txy-HQshzKc (Kinderkoor zingt: “Abba, Vader, U alleen")

 

Bijbelstudie

Download een pdf met bijbelstudiemateriaal

Bekijk de kerkdienst

Liturgie

Zingen: Opwekking 136: 1 en 2 (“Abba, Vader, U alleen”)
Welkom
Dooponderwijs
Gebed
Doop Teun Horstra
Zingen: Psalm 105: 5 (“God zal zijn waarheid nimmer krenken”)
Doopkaart
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 8:12-17
Zingen: Psalm 103: 5 (“Zoals een vader liefdevol zijn armen”)
Tekst: Romeinen 8:15
Preek
Zingen: Vaders huis (Sela)
Gebed
Collecte (tijdens collecte Opwekking 794 met Nederlandse ondertiteling)
Zegen
Zingen: Nieuwe Liedboek 675: 1 en 2 (“Geest van hierboven”)