Online kerkdienst 25 april

Deze meditatie heeft ds. Jan Pieter Balder opgenomen omdat de erediensten op 26 april wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaan.

Beluist het gebed voor de gemeente GKV Bergentheim

Tijdens of na de dienst kunt u met de digitale collecte meedoen via de Givt-app tbv De Hoeksteen Bergentheim.
Of op rekeningnr: NL45RABO 0324961855 tnv Diaconie Geref.Kerk Bergentheim

Bekijk de kerkdienst