Online kerkdienst Goede Vrijdag

Deze kerkdienst is opgenomen met voorganer ds. Reinier Kramer omdat de dienst op Goede Vrijdag wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaat. Onderaan deze pagina is een bestand met bijbelstudiemateriaal te downloaden voor deze dienst. Tevens kan er materiaal gedownload worden uit de kinderbijbelklas.

Liturgie
Zingen: Psalm 22: 1 (“Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij”)
Welkom
Gebed
Schriftlezing 1: Matteüs 27: 27-34
Zingen: Nieuwe Liedboek 576: 1 (“O hoofd vol bloed en wonden”)
Schriftlezing 2: Matteüs 27: 35-44
Zingen: Psalm 22: 8 (“Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één”)
Schriftlezing 3: Matteüs 27: 45-50
Zingen: Nieuwe Liedboek 576: 6 (“Wanneer ik eens moet heengaan”)
Schriftlezing 4: Matteüs 27: 51-54
Zingen: Psalm 22: 13 en 14 (“Dan wordt erkend de grootheid van de Heer”)
Tekst: Matteüs 27:52-53
Preek
Zingen: Opwekking 706 (“Zie hoe Jezus lijdt voor mij”)
Gebed
Schriftlezing 5: Matteüs 27: 55-61

Bekijk de dienst